vrijdag 19 mei 2017

Mijn deelname aan het monitoren van stemming tijdens de afbouw van antidepressiva (TRANS-ID Afbouw)Tijdens mijn depressie slikte ik het antidepressivum Citalopram. Toen ik mij beter begon te voelen werd de wens, die ik altijd heb gehad om ermee te stoppen steeds sterker. De psychiater en de huisarts adviseerden mij pas te minderen nadat ik mij een jaar goed voelde. Ik vond dat een redelijk advies en besloot het op te volgen. Toevalligerwijs stuitte ik, toen ik mij bijna al weer een jaar prima voelde, via mijn werk op een onderzoek van het UMCG genaamd 'TRANS-ID Afbouw'. TRANS-ID staat voor 'Transities In Depressie' en het doel van dit onderzoek is om na te gaan of er signalen zijn die aangeven dat er een verandering in depressieve klachten aan zit te komen, de zogenaamde terugval. Voor dit onderzoek worden er mensen gezocht die de wens hebben af te bouwen met antidepressiva. Aan de hand van meerdere meetmomenten per dag, die in de vorm van een vragenlijst op je smartphone aangeboden worden, wordt er in kaart gebracht wat er gebeurt tijdens de afbouw van antidepressiva en of een eventuele terugkeer van depressie voortijdig is te voorzien. Voorafgaande aan dit onderzoek werd er een pilot gestart. Dit kwam voor mij als een prima moment, ik wilde immers ook stoppen en het aanmelden voor deze pilot voelde als een logische stap. Na een plezierig gesprek met Evelien Snippe, de onderzoeker, besloot ik mee te doen. Vanaf half augustus 2016 tot en met 31 januari 2017 werd mijn gemoedstoestand meerdere malen per dag gemeten met stellingen als 'Ik voel me opgewekt', 'Ik voel me zelfverzekerd', 'Ik ervaar lichamelijk ongemak' en 'Ik voel me somber' waarbij ik mijn stemming op dat moment aan kon geven op een schaal van 'Helemaal niet' en 'Heel erg'. Mijn positieve stemming zette door en op 1 november vorig jaar werd de dosis, in overleg met de huisarts, verlaagd naar 10 mg om per 1 december van datzelfde jaar helemaal te stoppen met de medicatie. Na het stoppen gingen de metingen nog twee maanden door, wat nodig is om een compleet beeld te krijgen van de effecten van afbouw.


Tijdens het onderzoek hadden Evelien en ik regelmatig telefonisch contact. Dat was prettig en soms ook nodig om mij weer even te motiveren om de vragenlijsten iets frequenter in te vullen. Want hoe enthousiast ik, vooral in het begin, ook was, als je meerdere keren per dag met je stemming bezig moet zijn, terwijl die meestal wel stabiel en gewoon goed is, zit de kans erin dat je af en toe wat 'invul-moe' wordt en een paar metingen, voor het gemak, laat voor wat ze zijn. Dat begreep Evelien heel goed en wist mij er toch steeds van te overtuigen om, in het belang van het onderzoek én een goed beeld te krijgen van mijn persoonlijke verloop, door te gaan. Aan het einde van het onderzoek had ik een eindgesprek over de resultaten van het dagboekonderzoek, die ik meekreeg in een rapport. Hier was naast Evelien ook Arnout Smit bij aanwezig. Hij promoveert op het TRANS-ID Afbouw onderzoek. 


In mijn geval is de afbouw succesvol verlopen, ondervond ik geen terugval en merkte ik weinig van het minderen en het stoppen van het middel. Ik vond het fijn dat ik mijn wens om af te bouwen, met als doel volledig vrij van antidepressiva te worden, in vervulling kon laten gaan en tegelijkertijd bij heb kunnen dragen aan een waardevol en gedegen onderzoek.  De respectvolle bejegening van de onderzoekers,  gedurende het onderzoek, heb ik erg gewaardeerd en als positief ervaren.  Ik kan iedereen, die de wens heeft om af te bouwen met antidepressiva, aanraden om mee te doen met het hoofdonderzoek, dat enige tijd geleden van start is gegaan en waarvoor nog deelnemers worden gezocht.  Met name omdat je persoonlijke veranderingsproces, aan de hand van de metingen die ik noemde, heel nauwkeurig in kaart wordt gebracht maar ook omdat met de definitieve uitkomsten van het totale onderzoek kennis vergaard kan worden om in de toekomst sneller te kunnen voorspellen wie kwetsbaar is voor terugval van depressieve klachten en gebaat is bij ondersteuning.

Meer informatie over TRANS-ID Afbouw en de mogelijkheid om je voor dit onderzoek aan te melden is te vinden op www.transid.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten